Foto av ansatt ved Mikrobioloisk avdeling som jobber med prøver

Koronavirus

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015
Om du trur du er smitta, ring fastlegen din.
Viss du har behov for akutt helsehjelp og ikkje får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.
Dersom du trur du kan vere smitta av covid-19 og har time i Helse Bergen må du ta kontakt med oss

Haukeland universitetssjukehus følgjer nasjonale råd og føringar frå Folkehelseinstituttet.

Tal på innlagde pasientar og tilsette i karantene

  
Vi har for tida ingen pasientar med covid-19. Ved endring blir informasjonen oppdatert ca. klokka 12.00.

Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling/ved dødsfall:
Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).


Pasientar:

  • Totalt innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen: 0
  • Innlagde pasientar med covid-19 på Haukeland: 0
  • Av desse er talet på pasientar som får intensivbehandling: 0
  • Innlagde pasientar med covid-19 på Voss: 0
  • Antall døde pasientar med covid-19 hittil i Helse Bergen: 3 (2 eldre,1 vaksen)
  • Totalt innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen sidan 9. mars: 71


Om personvern

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gi fleire opplysningar om medarbeidarar eller pasientar sin helsetilstand.
Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt å informere om at dei har pasientar innlagt som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.
Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.

Bilete frå sjukehuset

Sjå vår FlickR-konto med dagsaktuelle bilete relatert til koronasituasjonen

Fann du det du leita etter?